Start

Varmt välkommen till musikpromo.se. Vi vill naturligtvis skriva om det ämne som berör oss mest. Musik. Här kan du bland annat finna artiklar om hur du enkelt byter dina nylonsträngar på din bortställda gura eller resonemang om vilka förutsättningar som finns på den rådande marknaden för dagens musiker. Sannolikt kommer några artiklar också behandla den alltmer ökande användningen av sociala plattformar och musik pengar. En annan artikel kanske handlar om musik som fenomen och en tredje handlar kanske specifikt om det instrument som du själv valt att gifta dig med.

Musiken och pengarna

Många är av uppfattningen att tjäna pengar och musik inte är förenligt. Många, långa näst intill tidlösa är dessa diskussioner. Diskussionerna härrör ofta i en föreställning om att kommersen kring musik dödar den konstnärliga friheten. Kanske är det en föreställning som dominerar i vissa kulturella kontexter mer än andra. Men visst är det rimligt att göra antagandet att den inte helt osann. Självklart skapar denna Klickonomi som vi har skapat också ett alldeles speciellt förhållningssätt till musik och till musikskapande. En musiker med en mer krass livsåskådning skulle säkert argumentera utifrån grundargumentet att ”en musiker måste också äta”. Det går inte att motsäga ett sådant argument. Så vad är det egentligen vi pratar om. Jo enligt vår uppfattning är det egentligen girigheten i sin renaste formen som är faran egentligen för allt konstnärligt skapande och däribland musiken. Men att konsten i sig skulle dö om den genererar pengar ser jag som en väletablerad myt kring musiker. Vi  är dock givetvis av uppfattningen att musik  både kommer som skräp men också existerar i sin vackraste form.

Vad är musik för dig

Vad är musik för dig. Handlar det om en själlös inkomstkälla, en verksamhet som du endast vill tjäna pengar på. Eller vill du tillhöra ett skrå som en av de verkliga entusiasterna som näst intill saknar förmåga att välja bort detta skapande. Det är egentligen bara du som kan svara på den frågan. Trevlig läsning önskar vi på musikpromo.se.