Replokal

Om du är en etablerad artist och under en längre period har sysslat med musik så har du säkert dina egna erfarenheter av hur en replokal kan vara inredd, se ut, och vad den kan innehålla respektive inte innehålla. Du har säkert också mött olika kostnader för hyra. Säkert har kostnaderna varit mer eller mindre logiska sett till prisläge och geografi för lokalen. För även här som i andra sammanhang kan det vara stora skillnader. Det ni som band eller du som musiker som behöver ta ställning till är om ett pris är rimligt och vad ni i så fall baserar er analys på. En replokal är i sin definition är plats/lokal där ni som gruppering av musiker eller du som ensam musiker genomför repetitioner av musik-material. Det kan vara inför en spelning, för er/din träning eller inför en produktion i studio.

Oavsett skäl till att ni repar är det faktiskt så att replokalen är den speciella platsen där ni får ett rum, tid och en plats för att träna på det ni är intresserade av. Skapandet av er egen musik. Alltså bör platsen på ett sätt vara lika viktig för er som en arbetsplats eller ert eget boende. Det är inte ovanligt att musiker inte tar sin egen replokal på det allvar som vi beskriver ovan men faktum är att det kan vara väl så viktigt att bevaka och bejaka sitt intresse. Speciellt om ditt långsiktiga mål är att tjäna pengar på musik. Då är det rent av en nödvändighet skulle vi vilja påstå.

Hitta replokal

Det är inte alltid en självklarhet hur ert band faktiskt kan hitta replokal som dessutom är ledig. Ofta är det olika kommuners kulturbudgetar som eventuellt kan subventionera kostnaden för hyra eller dylikt. En mängd olika större studieförbund kan också erbjuda replokaler runt om i landet. Studiefrämjandet, Studieförbundet vuxenskolan och Sensus är exempel på studieförbund som erbjuder både utrustade och ej utrustade replokaler. En enkel ”googling” kan naturligtvis hjälpa dig närmre ditt mål att hitta den perfekta replokalen men tyvärr är det inte helt lätt att jämföra kostnader och läge. Eftersom ditt avlägsna mål är att på sikt tjäna pengar på musik bör du även betänka det faktum att en replokalhyra också innebär ett minus på kostnadskontot.  

Välja replokal

Att hitta replokal är en verksamhet som inte är helt självklar för alla. Speciellt om du/ni som musiker inte längre befinner er i musik-snacket på samma sätt som ni kanske gjorde tidigare i en alltmer avlägsen ungdom. Eller så tillhör ni gruppen yngre förmågor som vet exakt vad som gäller för replokaler på er specifika ort för tillfället. I så fall är det bara att gratulera och uppmuntra till fortsatt arbete. Hursomhelst finns olika faktorer att beakta i sökprocessen efter replokal:

  • Geografiskt läge
  • Förutsättningar och tid
  • Kostnad per/måndag
  • Utrustning
  • Storlek
  • Trivsel

Ovan nämnda faktorer är alltså något ni som band eller du som musiker bör fundera över. Geografiskt läge är ofta mer viktigt än vad folk i branschen först tror. Givetvis är det avgörande vilka förutsättningar du och ni som band har för att kunna repa på den aktuella platsen. Vilken status har du för tillfället; student, gift, skild, småbarnsförälder, natt-/dag-jobb m. fl. Att ni som band ses för att prata ihop er kring era förutsättningar är därför mycket viktigt. Ett förslag är att sätta av en dag/tid i kalendern där ni ses och går igenom era olika preferenser för plats och för rep-tider. Därefter ansöker ni om replokal till ett studieförbund eller en annan hyresvärd.

Olika förutsättningar

Vid samma möte kan det säkert vara idé att utifrån era privata förutsättningar komma överens om ett belopp som ni max kan betala per månad för er replokal. Handlar det om 500 kr eller 3000 kr per/månad. Har ni egen utrustning eller behöver ni låna? Det finns replokaler både med och utan utrustning. Ni behöver också trivas i er replokal. Hur stor yta behöver ni? Förmodligen beror det på hur många ni är i bandet. Om ni planerar att tillbringa stora mängder tid i replokalen. Ja, då kan det även vara värt att överväga hur ni faktiskt trivs i lokalen även om den främst är avsedd för repetition.      

Du gillar kanske också...