Starta skivbolag

Bild med skivbolag logoHar du funderat på att starta skivbolag? Drömmer du om att jobba med musik? Det vore en underdrift att säga att det inte är en helt okomplicerad process, men det är samtidigt inte överdrivet svårt. I följande inlägg presenterar jag en övergripande redogörelse om hur processen går till och vad du bör tänka på. Framöver kommer fördjupande inlägg att postas i ämnet.

 

Varför ett skivbolag?

Nu för tiden kan vem som helst ge ut sin musik genom diverse musiktjänster. Men det räcker inte att musik finns tillgänglig om inte tillräckligt många vet om det. Tillgänglighet skapar du Att marknadsföra musik genom ett skivbolag ger i många fall bättre genomslagskraft. Som artist kan du försöka hitta ett skivbolag som är intresserade av att ge ut din musik, eller så startar du ett eget skivbolag.
Oavsett så bör du primärt se skivbolaget som en marknadsföringsmaskin. Ett skivbolag vars marknadsföringsmaskin är trög är ett bristfälligt skivbolag. Har då skivbolagen spelat ut sin roll bara för att vi i allt högre utsträckning kan ge ut vår musik själv.  Nej, fortfarande gäller att om du inte blir sedd så finns du inte heller.  De rätta kanalerna, förturen och en rad andra aspekter står skivbolagen fortfarande för.

Effektivitet

Ett effektivt skivbolag har ett brett kontaktnät och sprider nyheter till de rätta källorna som i sin tur trycker på de rätta knapparna för att media ska uppmärksamma. Om ett skivsläpp inte får genomslag så spelar det ingen roll om artisten finns på exempelvis Spotify. Omvärlden känner ju inte till det ändå.

Den som letar efter skivbolag har en uppsjö att välja bland. Exempel på ett större skivbolag är Universal Music och ett mindre svenskt skivbolag är White Line Recordings

Vad gör ett skivbolag?

Ett skivbolag arbetar med ganska många olika delar. Dels som jag redan har nämnt handlar det om praktiska detaljer. Men det handlar också om flitigt arbete med marknadsföring. Följande arbetsuppgifter är vanliga:

Lägga in releaser i distributörers datasystem
Skicka ut releaser till fysiska distributörer
Förbereda promotionpaket
Registrera releaser hos IFPI
Kontakta radio
Kontakta media
Göra utbetalningar till artister
Hitta nya artister
Upprätta artistavtal
Uppdatera kontaktlistor

Därtill handlar det om att ständigt etablera nya kontakter. Det gäller i synnerhet kontakter inom mediavärlden men även att hålla ögon och öron öppna för bra band och artister.

 

Första steget att starta skivbolag

För att starta skivbolag behöver ägaren/ägarna företräda en företagsform. Det är viktigt. Intäkter och utgifter måste företaget redovisa gentemot skatteverket för att verksamheten ska gå att betrakta som korrekt. Först och främst måste företagsformen registreras hos bolagsverket. Det kostar mellan 1000 och 50 000 att starta ett företag. För att bilda ett aktiebolag är det minst 50 000 kr i aktiekapital som krävs. All kontakt med både Bolagsverket och Skatteverket kan hanteras enkelt och smidigt genom www.verksamt.se.
Företaget måste registreras för moms hos skatteverket. Det är viktigt när skivbolaget tar betalt för musik som ges ut. Skatteverket vill ha koll på vilken typ av verksamhet som bedrivs och därför ska företaget registreras gentemot relevanta koder. Dessa kallas SNI-koder.

ISRC-kod

Varje spår på en inspelning som du ger ut av ett skrivbolag måste ha en ISRC-kod (International Standard Recordning Code). Det är en internationell standarkod som gör det möjligt att identifiera ljudinspelningar. När du startar ett skivbolag behöver du innan utgivning ansöka hos IFPI om en bolagskod som ska ingå i ISRC-koden.
ISRC-koder är oerhört viktiga i främst digitala sammanhang. Om inte dessa koder funnits hade det till exempel blivit svårt för musiktjänster som Spotify och iTunes att hålla reda på intäktsfördelning.

En ISRC-kod är alltid unik och gåra aldrig att ändra eller byta. Det är vanligt att man lägger in koden redan innan en inspelning blir ”mastrad”. Om tidigare utgivna inspelningar saknar kod så är det möjligt att addera en sådan vid återutgivning.

En ISRC-kod innehåller tolv alfanumeriska tecken som identifierar:

Det ursprungliga landet för rättighetshavare
Skivbolaget
Inspelningsåret
Skivbolagskatalogens inspelningsnummer samt nummer för spår

När Tv eller Radio spelar en inspelning så har skivbolaget rätt till ersättning under förutsättning att det är anslutet till IFPI. Det kostar 500 kr att ansluta sig till IFPI.

 

Ge ut fysiska pressar

Om man vill ge ut musik på cd, audio eller vinyl så är det troligt att  de kommer att kräva ett tillstånd från NCB som står för Nordisk Copyright Bureau. Genom NCB:s webbplats är det enkelt och smidigt att fylla i en ansökan. På konvolutet måste bland annat copy- och published-märke, NCB:s logotyp och streckkod vara synlig. Eftersom detta beträffar fysisk tillverkning så måste NCB känna till föreliggande avtal med presseri.  När det gäller fysiska exemplar av en inspelning så måste Sveriges Radios Grammofonarkiv få ett exemplar av skivan samtidigt eller innan inspelningen blir skickad till olika radioproducenter.

 

Skivomslag

En inspelning måste alltid ha ett omslag för att vara möjlig att distribuera – det gäller för såväl fysisk som digital distribution. Digitala musiktjänster såsom exempelvis Spotify och iTunes kräver alltid en högupplöst jpeg-fil av omslagsbilden. Genom vissa musiktjänster är det även möjligt att lägga till en komplett booklet som PDF. Ur marknadsföringssynpunkt så skapar det mervärde.

 

Spelningar i Sveriges radio

För att leverera digitala promotion-låtar till Sveriges Radio är det smidigt att du ansluter dig till deras tjänst som heter Musikportalen. Efter uppladdning finns låtarna tillgängliga för radioproducenterna i 3 månader. Därefter är det givetvis möjligt att ladda upp låtarna på nytt.

 

Digital distribution

För den digitala distributionen brukar skivbolagen ansluta sig till en extern part som särskilt etablerar avtal med olika musiktjänster. Detta eftersom ett digitalt distributionsbolag kan hjälpa skivbolaget att sälja och marknadsföra musik online mot en avgift. En bra digital distributör täcker etablerade musiktjänster världen över. Alternativet vore att skivbolagen själva etablerar direkta avtal med olika musiktjänster. Oftast är det vanligare hos de större skivbolagen.

Artistavtal

Ett artistavtal reglerar de villkor som finns mellan skivbolag och artist. Det är givetvis ett avtal som kan variera. En tumregel för ett artistavtal är att vara så utförlig som möjligt för ett framtida gott samarbete. Du rekommenderas att anlita en jurist som har vana av att upprätta avtal.

Här får du hjälp att utforma avtal:

Du gillar kanske också...