Marknadsföring av musik

Under denna flik är meningen att, som det låter, vi ska samla ihop en artikelserie om hur du blir mer benägen att genomföra en lyckad musikmarknadsföring. Vi kommer att ge exempel på vad du kan tänka på för bäst kan genomföra det. Du kommer att få ta del av våra erfarenheter men vi kommer också att reflektera över redan genomförd musikmarknadsföring. Marknadsföring av musik på Spotify till exempel. Här har vi både egen erfarenhet men kommer också att reflektera över det ur ett bredare meta-perspektiv. Det vill säga, hur kan du som artist tjäna pengar på Spotify och hur går du tillväga för att lära dig att marknadsföra din musik.

Marknadsföring huret?

Om du är ensam som musiker eller om du är medlem i ett band. På något vis behöver ni nå er målgrupp och vilka metoder är mest gångbara för det i dagens sorl. Ska du ställa/sätta dig på torget med en hatt i ena näven och framstå som en jycklare. Eventuellt är svaret ja på den frågan. Men ett mer utvecklat svar skulle i sammanhanget vara att det är beroende av inom vilken genre du är aktiv som musiker. Troligen passar gatan bäst för en sing- and song-writer. Ska ni dela ut flygblad på stan till folk. Ska ni flyer-tapetsera om att ni har spelning på den lokala fritidsgården?

Frågarna är många och några av alla ska vi på musikpromo.se försöka svara på. Ambitionen är naturligtvis att svara på alla dina frågor men sanningen är att vi som skribenter självklart har våra begränsningar i vår egen erfarenhet av ämnet marknadsföring av musik. Hursomhelst hoppas vi naturligtvis att du som ändå har hittat till vår webbsida ska få något fler uppslag om hur man kan tjäna pengar på sin musik. Helt enkelt hur man når den bästa marknadsföringen av musik.