Olika avtal för musik

Skivkontrakt är numer både ett förlegat och ett förändrat begrepp. Det som av de flesta i branschen kallas för skivkontrakt är egentligen rätt och slätt ett artistavtal. Förutom artistavtalet finns en mängd olika muntliga och skriftliga typer av avtal för musik som du som artist kan komma att ingå. Hur tydliga dessa avtal eller överenskommelser är utformade beror ofta på hur etablerat ert band eller du som artist är. Det beror också mycket på om ni är vana vid denna typ av avtal eller om ni ännu är i början av musikkarriären och därför ännu inte hunnit erfara mycket kring detta med avtal ännu.

Nedan följer några vanliga avtal som de flesta seriösa hobby-musiker kommer att möta. Med seriösa hobby-musiker avser vi alla band och artister som ger ut en platta oavsett eller laddar upp sin musik på Spotify:

  • Artistavtal (skivkontrakt)
  • Managementavtal
  • Distributionsavtal
  • Förlagsavtal

Här finner ni några exempel på vanliga muntliga avtal för artister och musiker:

  • Muntlig överenskommelse om storlek på gage (ekonomisk ersättning för ett gig)
  • Muntlig överenskommelse om att genomföra en spelning ett visst datum
  • Ni kommer i bandet muntligen överens om att intäkter (ex. gage) ska tillfalla alla i bandet.

I nedan kommande stycken gör vi ett försök att mer specifikt förklara vad varje enskilt skriftligt avtal syftar till och innebär.

Förlags-avtal för musik

Om du enbart är musiker som skriver och komponerar din egen musik med målet att sälja vidare dina verk till andra artister som framför dina låtar. Ja, då kan ett förlagsavtal bli aktuellt. Förlagsavtalet verkar nämligen som en skriftlig överenskommelse mellan dig som skapare och musikförlaget.

Distributionsavtal musik

Ett distributionsavtal tecknar ofta du/ni som musiker tillsammans med ett distributionsbolag. Distributionsbolaget har ansvaret att skicka era skivor till rätt skivbutiker. Om ni/du endast har tecknat ett distributionsavtal är det sannolikt att du/ni fortsättningsvis ansvarar för marknadsföring av er musik. Men sannolikt bekostar ni även produktionskostnaden för er egen skiva. Det vill säga, om du/ni inte har ett skivkontrakt eller artistavtal.

Management-avtal för musik

Managementavtalet är ett avtal som du/ni skriver tillsammans med din/er manager. Ett managers uppgift är i huvudsak att hjälpa bandet eller dig som musiker med bokning av spelningar, intervjuer eller med pressen. Eller så arbetar managern med att marknadsföra din/er musik mot olika skivbolag eller mot olika musikförlag.

Artist-avtal för musik

Som vi nämnde ovan tidigare är kanske det mest välkända avtalet inom musikbranschen artistavtal eller ett skivkontrakt. Det är ett avtal som ni/du upprättar i överenskommelse tillsammans med ett skivbolag. I avtalet framgår till exempel om du/ni ska delta på en skiv-produktion. Det framgår också av ert artistavtal el. skivkontrakt vad du/ni ska göra. När och var inspelningen ska ske framgår också av ett skivkontrakt.   

Skivkontrakt; en typ av artistavtal

Att inse att avtalsskrivande kan innebära oro och nervositet för den enskilda individen eller för bandet som helhet är inte särskilt svårt. Det är alltså inte alls konstigt om ni skulle känna er nervösa eller upprymda inför avtalsskrivandet. Min poäng är alltså att det kommer att påverka er känslomässigt vare sig ni vill eller inte.

Ett skriftligt avtal är något som kommer att följa dig/er över en längre tid och det är alltså därför värt att tänka över detta lite extra. Eftersom avtalet följer er över tid kommer det också följa er genom både personliga förändringar och också genom era inbördes relationer och hur dessa över tid kommer att förändra dig/er som musiker. Av just detta skäl är det därför viktigt att betrakta detta som något viktigt för dig som person men också för dig som medlem i ett band. ”Jag blev ju inte musiker för att hålla på och teckna skriva på tråkiga papper med olika gubbar” kanske du tänker. Självklart förstår vi din spontana motvilja. Det är inte nödvändigtvis det roligaste ni gör under er musikkarriär. Men det går heller inte att bortse ifrån att det med tiden kommer att bli mer och mer allvar av de olika överenskommelser som ni ingår.

Beroende på var ni befinner er processen och vilken mognadsnivå ni befinner er på som band är det i alla fall viktigt att ni tar denna fråga på allvar. Dels för er själva och dels för bandets skull. Ni bör dock räkna med att oavsett vilket bolag ni tecknar avtal med så har de säkert sin egen juridiska rådgivning inför det. Kanske är det därför vi också föreslår att ni tar juridisk hjälp när ni ska teckna avtal för musik. I alla fall om det rör sig om större avtal.    

Du gillar kanske också...