Hur mycket tjänar man på Spotify?

Bild på Spotify logoDe allra flesta känner till Spotify och nyttjar tjänsten flitigt. Det handlar om att strömma musik, podcasts och video online. Musiktjänsten erbjuder en näst intill oändlig musikkatalog och har ett ständigt växande användarantal. Spotify erbjuder tjänsten gratis med vissa begränsningar och betalabonnemang med färre begränsningar.

En återkommande fråga som både artister och skivbolag ställer sig är vilken ersättning som utgår för streaming via Spotify. Värt att ha i åtanke är att tjänsten endast är en av flera musiktjänster och det är sällan artisterna finns exklusivt där. Det innebär att man bör göra skillnad på digitala intäkter, som innefattar intäkter från alla musiktjänster, och enbart intäkter från Spotify.

Här kan du hålla dig uppdaterad om aktuell ersättning från Spotify.

När upphovsrättsskyddad musik spelas i radio eller TV utgår ersättning per spelad minut, men vad gäller streamingtjänster utgår ersättning per lyssning eller en s.k. stream, under förutsättning att låten har spelats i minst 30 sekunder. Ersättning per lyssning baseras alltså delvis på hur lång speltid en låt har. Dock varierar ersättningen beroende på användares abonnemang.

Enligt uppgifter från Stim september 2017 så gäller följande ersättning:

Spotify Premium: 1,3 öre/lyssning
Spotify Free: 0,14 öre/lyssning

Inte enbart intäkter från Spotify

Därtill ska företaget betala skatt och resterande intäkter behöver företaget fördela till exempelvis artist, skivbolag och digital distributör. Med andra ord ska det till väldigt många streams för att det ska bli lönsamt. Det gäller för artister att ligga ute på fler digitala musiktjänster samt sälja fysiska format för att öka intäktsflödet.

Dock bör det påpekas att Spotifys system för intäkter är mer komplext än att en lyssning genererar en given summa. En exakt karta över Spotifys algoritmer är det nog många som skulle önska ha. Det är dock inte möjligt att exakt räkna ut vad en stream på Spotify är värd eftersom varje abonnemangstyp måste mätas var för sig.

Kritik mot digitala musiktjänster

En del artister har framfört kritik eftersom de digitala musiktjänsterna har medfört sjunkande fysisk skivförsäljning. Artisterna har känt frustration över de låga ersättningarna från digitala tjänster i förhållande till skivförsäljning. En del artister har visat sådant missnöje att de valt att dra tillbaka sin musik från digitala musiktjänster.

Du gillar kanske också...